โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ประกวดราคา/สอบราคา โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
รายการดาวน์โหลด
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
ชื่อไฟล์
.pdf
.doc
.Other
ดาวน์โหลด
วันที่บันทึกข้อมูล
0001
SAR63
1
25 พฤษภาคม 2564 , 10:03:03 น.
0002
งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ขั้นสูง
1
21 กุมภาพันธ์ 2563 , 21:44:46 น.
0003
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม
1
12 พฤศจิกายน 2561 , 10:36:07 น.
0004
ตัวอย่างสรุปโครงการไฟล์ที่ 3
1
19 สิงหาคม 2560 , 19:38:43 น.
0005
ตัวอย่างสรุปโครงการไฟล์ที่ 2
1
19 สิงหาคม 2560 , 19:38:27 น.
0006
ตัวอย่างสรุปโครงการไฟล์ที่ 1
1
19 สิงหาคม 2560 , 19:37:58 น.
0007
ปพ.5 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
1
21 กุมภาพันธ์ 2560 , 13:27:20 น.
0008
แบบฟอร์มเบิกแข่งขันทักษะ
1
13 พฤศจิกายน 2559 , 17:13:02 น.
0009
แผนผังการจองโต๊ะจีน
1
15 กันยายน 2559 , 13:41:08 น.
0010
แบบฟอร์มการเขียนโครงการของโรงเรียน ปีงบประมาณ 64
1
1 ตุลาคม 2563 , 13:56:50 น.
0011
แบบประเมินลูกจ้างชั้่วคราว-นักการฯ
1
28 กรกฎาคม 2559 , 13:27:08 น.
0012
แบบประเมินครูอัตราจ้าง
1
28 กรกฎาคม 2559 , 13:26:55 น.
0013
ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินตามโครงการ
1
28 กรกฎาคม 2559 , 13:22:29 น.
0014
ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินตามโครงการ
1
28 กรกฎาคม 2559 , 13:21:39 น.
0015
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับการจัดค่ายวิชาการต่างๆ
1
28 กรกฎาคม 2559 , 13:20:54 น.
0016
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
1
28 กรกฎาคม 2559 , 13:20:13 น.
0017
ผลคะแนนสอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.4
1
18 พฤษภาคม 2559 , 10:31:27 น.
0018
ผลคะแนนสอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.1
1
18 พฤษภาคม 2559 , 10:31:34 น.
0019
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
1
5 กันยายน 2559 , 19:11:38 น.
0020
คู่มือเตรียมพร้อมครูผู้ช่วย
1
12 พฤศจิกายน 2561 , 10:37:01 น.
มีทั้งหมด 20 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 1
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com