โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
คำที่ต้องค้น :
 
ภาพ
ชื่อหมวดภาพกิจกรรม
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมรับประเมินความพร้อม Thai Stop Covid + (TSC+) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาที่ขอเปิดเรียนในรูปแบบเรียน ที่โรงเรียน (On Site) โดยคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในสหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี
[จำนวน 70 ภาพ]
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14:35:59 น. [เข้าชม 150 คน]
การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเรียนใหม่โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 57 ภาพ]
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:47:56 น. [เข้าชม 282 คน]
นางสาวเสาวรส บุญทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 68 ภาพ]
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:14:37 น. [เข้าชม 160 คน]
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 530 ภาพ]
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 14:14:13 น. [เข้าชม 520 คน]
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 132 ภาพ]
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 20:48:20 น. [เข้าชม 587 คน]
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 13 ภาพ]
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14:05:42 น. [เข้าชม 190 คน]
นางสาววิภารัตน์ สระแก้ว และนางสาวปรัศนียาภรณ์ เลินไธสง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรการถ่ายทอดความรู้เรื่องกังหันลม กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
[จำนวน 20 ภาพ]
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:49:20 น. [เข้าชม 161 คน]
พิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี วันสถาปนาโรงเรียน
[จำนวน 20 ภาพ]
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14:12:51 น. [เข้าชม 602 คน]
Merry Christmas and Happy New year กิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 163 ภาพ]
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 17:22:36 น. [เข้าชม 595 คน]
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณครูสมโชค แน่นพิมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ บ้านผาฮาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
[จำนวน 24 ภาพ]
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 18:23:41 น. [เข้าชม 250 คน]
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารและครูโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
[จำนวน 81 ภาพ]
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 16:47:48 น. [เข้าชม 265 คน]
การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 51 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10:11:12 น. [เข้าชม 192 คน]
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย กับการจากไปของคุณพ่อหัสธชัย หมายซ่อนกลาง บิดาของเด็กชายเอื้ออังกูร หมายซ่อนกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
[จำนวน 18 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:58:46 น. [เข้าชม 185 คน]
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 ธันวามคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 77 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:37:06 น. [เข้าชม 198 คน]
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 30 ภาพ]
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 11:50:13 น. [เข้าชม 131 คน]
มีทั้งหมด 260 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 1 2 3 4 5 6 7 8 9
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com