โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
คำที่ต้องค้น :
 
ภาพ
ชื่อหมวดภาพกิจกรรม
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูอุทัยวรรณ สวนใต้ (19ก.ย.63)
[จำนวน 500 ภาพ]
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 16:55:38 น. [เข้าชม 165 คน]
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูอุทัยวรรณ สวนใต้ (18ก.ย.63)
[จำนวน 560 ภาพ]
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 16:17:36 น. [เข้าชม 170 คน]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 114 ภาพ]
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 07:56:10 น. [เข้าชม 179 คน]
พิธีไหว้ครู จัดขึ้นในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 292 ภาพ]
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13:35:56 น. [เข้าชม 213 คน]
กิจกรรมเข้าค่ายโครงการน้อมนำพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 148 ภาพ]
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:07:12 น. [เข้าชม 156 คน]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 52 ภาพ]
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:58:29 น. [เข้าชม 193 คน]
ค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 114 ภาพ]
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 15:27:35 น. [เข้าชม 514 คน]
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
[จำนวน 620 ภาพ]
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 16:11:16 น. [เข้าชม 699 คน]
กิจกรรม S.N.W.Open House 2020 "เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม" ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 247 ภาพ]
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:37:00 น. [เข้าชม 649 คน]
กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
[จำนวน 329 ภาพ]
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 12:33:06 น. [เข้าชม 787 คน]
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายฝึกลูกเสือพรหมวัฒนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
[จำนวน 832 ภาพ]
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 10:02:55 น. [เข้าชม 951 คน]
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 237 ภาพ]
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 15:34:27 น. [เข้าชม 806 คน]
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 894 ภาพ]
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 18:04:22 น. [เข้าชม 1392 คน]
การอบรมโครงการปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ลูกเสือจิตอาสา โดยวิทยากรจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(ขุนศึก 51) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562
[จำนวน 142 ภาพ]
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 17:19:55 น. [เข้าชม 698 คน]
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนและนักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ
[จำนวน 232 ภาพ]
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 11:18:28 น. [เข้าชม 650 คน]
มีทั้งหมด 243 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 1 2 3 4 5 6 7 8 9
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com