โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
คำที่ต้องค้น :
 
ภาพ
ชื่อหมวดภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 360 ภาพ]
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 17:24:10 น. [เข้าชม 144 คน]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 157 ภาพ]
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 12:09:32 น. [เข้าชม 65 คน]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 277 ภาพ]
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:11:05 น. [เข้าชม 164 คน]
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2562
[จำนวน 199 ภาพ]
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:57:56 น. [เข้าชม 171 คน]
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
[จำนวน 140 ภาพ]
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:11:21 น. [เข้าชม 254 คน]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและชุมนุมสวนสนาม ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 114 ภาพ]
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:04:42 น. [เข้าชม 98 คน]
กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 439 ภาพ]
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 17:14:58 น. [เข้าชม 245 คน]
กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 250 ภาพ]
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:15:45 น. [เข้าชม 441 คน]
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 320 ภาพ]
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:36:09 น. [เข้าชม 222 คน]
กิจกรรมค่ายน้อมนำพระราโชบายด้านคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 292 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 17:56:33 น. [เข้าชม 229 คน]
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2562
[จำนวน 125 ภาพ]
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:00 น. [เข้าชม 80 คน]
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
[จำนวน 268 ภาพ]
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 22:54:38 น. [เข้าชม 167 คน]
การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ภายใต้ชื่องาน ฟังคอรัส ทานผักสลัด ดื่มนม ชมหุ่นยนต์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 231 ภาพ]
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:19:25 น. [เข้าชม 247 คน]
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓และ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 377 ภาพ]
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:20:36 น. [เข้าชม 331 คน]
งานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนปีที่ ๓๖ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 214 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10:56:25 น. [เข้าชม 328 คน]
มีทั้งหมด 219 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 1 2 3 4 5 6 7 8 9
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com