โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
คำที่ต้องค้น :
 
ภาพ
ชื่อหมวดภาพกิจกรรม
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เข้าร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลลำพญากลาง ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ระว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2559
[จำนวน 70 ภาพ]
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 11:17:03 น. [เข้าชม 457 คน]
กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับงานแนะแนวและงานประชาสัมพันธ์ จัดคณะฯไปแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม.4
[จำนวน 98 ภาพ]
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13:35:14 น. [เข้าชม 453 คน]
รุ่นน้อง ม.4,ม.5 บูมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ ม.6
[จำนวน 61 ภาพ]
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:01:45 น. [เข้าชม 377 คน]
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ประจำปี 2559
[จำนวน 52 ภาพ]
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:47:28 น. [เข้าชม 257 คน]
กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 19 ก.พ. 2559
[จำนวน 138 ภาพ]
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:59:56 น. [เข้าชม 453 คน]
ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ครูพรทิพย์ โคตรสมบัติ ครูแนะแนว ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
[จำนวน 4 ภาพ]
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:04:48 น. [เข้าชม 266 คน]
ผอ.นพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
[จำนวน 5 ภาพ]
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:00:21 น. [เข้าชม 235 คน]
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 33 ภาพ]
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 11:50:21 น. [เข้าชม 330 คน]
กิจกรร 5 ส โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 20 ม.ค. 2559
[จำนวน 43 ภาพ]
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 14:46:01 น. [เข้าชม 329 คน]
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 33 ปี วันที่ 20 ม.ค. 2559
[จำนวน 151 ภาพ]
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 12:34:32 น. [เข้าชม 313 คน]
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม โดยนายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้นำลูกเสือ - เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือดำรงค์ แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา
[จำนวน 27 ภาพ]
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 20:21:32 น. [เข้าชม 290 คน]
Merry X'mas กิจกกรมวันคริสต์มาสในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 14 ภาพ]
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 16:25:05 น. [เข้าชม 376 คน]
S.N.W Singing Contest ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
[จำนวน 7 ภาพ]
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 17:11:01 น. [เข้าชม 212 คน]
แนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 5 ภาพ]
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 17:08:24 น. [เข้าชม 224 คน]
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นายภูวนารถ ไปนาวะดี ครูดนตรีศึกษา และนายสมโชค แน่นพิมาย ครูพลศึกษา สู่โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 4 ภาพ]
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 17:05:12 น. [เข้าชม 194 คน]
มีทั้งหมด 216 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 10/15 10 11 12 13 14 15
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com