โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
คำที่ต้องค้น :
 
ภาพ
ชื่อหมวดภาพกิจกรรม
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 15 ภาพ]
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 11:29:40 น. [เข้าชม 185 คน]
การสอบนักธรรมสนามหลวง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 12 ภาพ]
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 08:08:38 น. [เข้าชม 188 คน]
แนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 9 ภาพ]
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:59:16 น. [เข้าชม 166 คน]
การตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ปีการศึกษา 2558
[จำนวน 13 ภาพ]
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:53:48 น. [เข้าชม 189 คน]
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 12 ภาพ]
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:36:45 น. [เข้าชม 209 คน]
พิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 14 ภาพ]
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:27:08 น. [เข้าชม 331 คน]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 15 ภาพ]
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:12:43 น. [เข้าชม 218 คน]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 ต.ค. 2558
[จำนวน 24 ภาพ]
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 11:20:50 น. [เข้าชม 327 คน]
ต้อนรับครูบรรจุใหม่ 3 ราย และ Tun off Active Board วันที่ 8 ต.ค. 2558
[จำนวน 32 ภาพ]
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 21:23:22 น. [เข้าชม 309 คน]
จัดทำแผนกลยุทธ์ 2559-2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วันที 5-9 ต.ค. 2558
[จำนวน 21 ภาพ]
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 21:12:52 น. [เข้าชม 260 คน]
คณะครูโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมเข้าใช้งานโปรแกรมงานทะเบียน-วัดผลSGS ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 10 ภาพ]
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 17:09:08 น. [เข้าชม 208 คน]
การอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ(สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด) ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
[จำนวน 15 ภาพ]
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 16:13:50 น. [เข้าชม 123 คน]
โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง แนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 16 กันยายน 2558
[จำนวน 15 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09:18:52 น. [เข้าชม 164 คน]
บริษัท Asia group มอบหนังสือแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
[จำนวน 30 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09:03:06 น. [เข้าชม 144 คน]
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2558
[จำนวน 620 ภาพ]
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 15:30:37 น. [เข้าชม 605 คน]
มีทั้งหมด 201 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 10/14 10 11 12 13 14
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com