โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
คำที่ต้องค้น :
 
ภาพ
ชื่อหมวดภาพกิจกรรม
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 109 ภาพ]
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:09:31 น. [เข้าชม 212 คน]
การอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 235 ภาพ]
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:10:12 น. [เข้าชม 230 คน]
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
[จำนวน 133 ภาพ]
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:57:56 น. [เข้าชม 513 คน]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและชุมนุมสวนสนาม ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
[จำนวน 42 ภาพ]
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11:24:06 น. [เข้าชม 195 คน]
งานสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
[จำนวน 272 ภาพ]
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 16:05:23 น. [เข้าชม 392 คน]
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน 20 มิ.ย. 2560
[จำนวน 57 ภาพ]
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 15:48:19 น. [เข้าชม 436 คน]
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
[จำนวน 132 ภาพ]
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18:12:11 น. [เข้าชม 373 คน]
การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
[จำนวน 28 ภาพ]
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 15:27:05 น. [เข้าชม 403 คน]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 พฤศภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 142 ภาพ]
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00:12 น. [เข้าชม 333 คน]
"ท่านมาเราดีใจ จากไปเราคิดถึง" ยินดีกับก้าวใหม่ ด้วยใจรักและผูกพันจากใจชาว ซ.น.ว. ให้กับครูพนิดา อิ่นคำและครูอัครพนธ์ อินธิราช ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
[จำนวน 3 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:05:46 น. [เข้าชม 257 คน]
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ ครูพิศมัย แจ่มจำรัส ครูสังคมศึกษา ครูรัฐพล มุงคุณ ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ครูธนชาติ ธนชาติสมบัติ ครูเกษตร และครูวีรวุฒิ แก้วพิมพ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาพลศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
[จำนวน 12 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:16:31 น. [เข้าชม 173 คน]
ศึกษาดูงานโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา จ.ลพบุรี
[จำนวน 76 ภาพ]
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 21:18:06 น. [เข้าชม 508 คน]
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้าน ICT บริษัท Work Point รายการชิงร้อยชิงล้าน วันที่ 22 ก.พ. 2560
[จำนวน 69 ภาพ]
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:35:20 น. [เข้าชม 626 คน]
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
[จำนวน 20 ภาพ]
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:45:49 น. [เข้าชม 279 คน]
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน INEX Robotics School League 2017 ในวันที่ 31 มกราคม 2560และภาพกิจกรรมการแข่งขันในวันที่ 29-30 มกราคม 2560 ณ The Hup ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
[จำนวน 23 ภาพ]
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10:09:33 น. [เข้าชม 278 คน]
มีทั้งหมด 216 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 5/15 1 2 3 4 5 6 7 8 9
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com