โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
คำที่ต้องค้น :
 
ภาพ
ชื่อหมวดภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนปีที่ ๓๔ และกิจกรรมถวายความอาลัยวันสวรรคตครบศตมวารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 168 ภาพ]
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 11:47:36 น. [เข้าชม 648 คน]
ต้อนรับผู้อำนวยการพิพัฒพล ธูปหอม ในการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ 25 มกราคม 2560
[จำนวน 58 ภาพ]
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 14:14:01 น. [เข้าชม 490 คน]
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ในวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 87 ภาพ]
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 15:56:55 น. [เข้าชม 395 คน]
รองฯ สาธิต รื่นเริงใจ กล่าวคำอำลา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
[จำนวน 92 ภาพ]
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09:45:19 น. [เข้าชม 448 คน]
Merry Christmas and Happy New year 2017 กิจกรรมวันคริสต์มาสในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 166 ภาพ]
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 12:27:17 น. [เข้าชม 440 คน]
การแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 51 ภาพ]
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 15:52:52 น. [เข้าชม 359 คน]
"สายใยแห่งความรัก ที่ถูกถักทอมาด้วยหัวใจ จากนี้แม้ห่างไกล จะเก็บไว้ในห้วงความทรงจำ" ยินดีกับก้าวใหม่ ด้วยใจรักและผูกพัน เลี้ยงส่ง รองฯ สาธิต รื่นเริงใจ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 78 ภาพ]
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09:34:15 น. [เข้าชม 510 คน]
การแข่งขันสะกดคำspelling ระดับชั้น มัธยมต้นและปลาย
[จำนวน 20 ภาพ]
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 16:00:22 น. [เข้าชม 397 คน]
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
[จำนวน 40 ภาพ]
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 07:44:04 น. [เข้าชม 368 คน]
กีฬาสีภายในโรงเรียนซับนอยเหนือวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 วันที่20-22 พ.ย.2559
[จำนวน 2 ภาพ]
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:00:16 น. [เข้าชม 205 คน]
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ประกาศความจงรักภักดี และ ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 73 ภาพ]
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:22:10 น. [เข้าชม 206 คน]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
[จำนวน 150 ภาพ]
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:08:24 น. [เข้าชม 215 คน]
ดร.สันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมเป็นประธานแจกโบว์สีดำให้กับนักเรียนจำนวน 600 ชิ้น เพื่อถวายความอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกซื้อเสื้อดำ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
[จำนวน 20 ภาพ]
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:37:51 น. [เข้าชม 225 คน]
"ความผูกพัน เก็บไว้ตลอดไป ความจริงใจมี ให้ตลอดกาล ยินดีกับก้าวใหม่ ด้วยใจรักและผูกพัน" เลี้ยงส่ง ผอ.สันต์ธวัช ศรีคำแท้ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 47 ภาพ]
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:21:03 น. [เข้าชม 302 คน]
ครอบครัว Roach โดย Mr. John Roach และภรรยา พร้อมครอบครับ มาบริจาคทุนให้นักเรียน 28 ตุลาคม 2559
[จำนวน 80 ภาพ]
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:21:12 น. [เข้าชม 173 คน]
มีทั้งหมด 216 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 6/15 1 2 3 4 5 6 7 8 9
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com