โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
คำที่ต้องค้น :
 
ภาพ
ชื่อหมวดภาพกิจกรรม
โครงการค่ายหุ่นยนต์ Industry 4.0 ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 172 ภาพ]
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 18:19:27 น. [เข้าชม 611 คน]
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
[จำนวน 148 ภาพ]
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 21:41:29 น. [เข้าชม 542 คน]
แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 29 สิงหาคม 2560
[จำนวน 40 ภาพ]
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 11:54:07 น. [เข้าชม 461 คน]
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
[จำนวน 190 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 20:06:01 น. [เข้าชม 622 คน]
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 59 ภาพ]
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13:54:49 น. [เข้าชม 544 คน]
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 101 ภาพ]
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:49:11 น. [เข้าชม 282 คน]
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 109 ภาพ]
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:09:31 น. [เข้าชม 505 คน]
การอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 235 ภาพ]
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:10:12 น. [เข้าชม 373 คน]
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
[จำนวน 133 ภาพ]
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:57:56 น. [เข้าชม 788 คน]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและชุมนุมสวนสนาม ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
[จำนวน 42 ภาพ]
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11:24:06 น. [เข้าชม 280 คน]
งานสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
[จำนวน 272 ภาพ]
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 16:05:23 น. [เข้าชม 568 คน]
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน 20 มิ.ย. 2560
[จำนวน 57 ภาพ]
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 15:48:19 น. [เข้าชม 645 คน]
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
[จำนวน 132 ภาพ]
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18:12:11 น. [เข้าชม 573 คน]
การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
[จำนวน 28 ภาพ]
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 15:27:05 น. [เข้าชม 746 คน]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 พฤศภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 142 ภาพ]
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00:12 น. [เข้าชม 648 คน]
มีทั้งหมด 267 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 8/18 1 2 3 4 5 6 7 8 9
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com