โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
คำที่ต้องค้น :
 
ภาพ
ชื่อหมวดภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 11 สิงหาคม 2559
[จำนวน 77 ภาพ]
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 18:51:26 น. [เข้าชม 410 คน]
กิจกรรมแนะแนวอาชีพโดยแรงงานจังหวัดสระบุรีระดับชั้น ม.3-ม.6
[จำนวน 64 ภาพ]
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 16:26:25 น. [เข้าชม 329 คน]
กิจกรรมวาดภาพระบายสี วันวิทยาศาสตร์
[จำนวน 48 ภาพ]
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 15:59:46 น. [เข้าชม 299 คน]
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
[จำนวน 152 ภาพ]
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 12:10:55 น. [เข้าชม 337 คน]
คณะติดตามเยี่ยมชม โรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบล วันที่ 4 ส.ค. 2559
[จำนวน 53 ภาพ]
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 13:33:22 น. [เข้าชม 338 คน]
การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ และ ๑ กิจกรรมนักเรียน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี
[จำนวน 7 ภาพ]
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:48:28 น. [เข้าชม 197 คน]
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ เมืองโบราณและวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559
[จำนวน 33 ภาพ]
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:53:57 น. [เข้าชม 201 คน]
กิจกรรมดูการแข่งขันหุ่นยนต์ world robot games thailand championchip 2016 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
[จำนวน 15 ภาพ]
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:46:15 น. [เข้าชม 168 คน]
การประชุมคณะอนุกรรมการ การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 29 ก.ค. 2559
[จำนวน 14 ภาพ]
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:44:11 น. [เข้าชม 83 คน]
ยินดีต้อนรับคุณครูศมนวรรณ์ เชื้อฉ่ำหลวง สู่โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมและขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญาโท
[จำนวน 5 ภาพ]
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:22:08 น. [เข้าชม 159 คน]
กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
[จำนวน 84 ภาพ]
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 19:14:42 น. [เข้าชม 273 คน]
กิจกรรมแห่เทียน วันเข้าพรรษา ของโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 15 กรกฎาคม 2559
[จำนวน 159 ภาพ]
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:43:03 น. [เข้าชม 415 คน]
มอบเกียรติบัตร วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ปีการศีกษา 2559 วันที่ 14 ก.ค. 2559
[จำนวน 10 ภาพ]
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:39:54 น. [เข้าชม 112 คน]
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม.๔ ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
[จำนวน 14 ภาพ]
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:52:48 น. [เข้าชม 170 คน]
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของ นักเรียนชั้น ม.1-ม.4 ที่วัดวิมุตติธรรม 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
[จำนวน 239 ภาพ]
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:20:45 น. [เข้าชม 374 คน]
มีทั้งหมด 216 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 8/15 1 2 3 4 5 6 7 8 9
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com