โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
คำที่ต้องค้น :
 
ภาพ
ชื่อหมวดภาพกิจกรรม
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตซอล (Futsal) และรับโล่รางวัล รองชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี
[จำนวน 6 ภาพ]
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 18:06:42 น. [เข้าชม 335 คน]
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล (Futsal) โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมได้รับรางวัล รองชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี
[จำนวน 18 ภาพ]
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 17:28:14 น. [เข้าชม 351 คน]
กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2559 ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559
[จำนวน 136 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 14:45:29 น. [เข้าชม 569 คน]
การประชุมชี้แจงทางไกลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ผ่านระบบ Tele Conference ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 16 ภาพ]
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 16:36:45 น. [เข้าชม 408 คน]
การฝึกอบรมหลักสูตร English For Communication Workshop or Subnoineua Wittayakhom Schoool วันที่ 12 ส.ค. 2559
[จำนวน 73 ภาพ]
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 17:25:19 น. [เข้าชม 316 คน]
การฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษวันที่12ส.ค.2559
[จำนวน 100 ภาพ]
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 13:51:40 น. [เข้าชม 277 คน]
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 11 สิงหาคม 2559
[จำนวน 77 ภาพ]
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 18:51:26 น. [เข้าชม 458 คน]
กิจกรรมแนะแนวอาชีพโดยแรงงานจังหวัดสระบุรีระดับชั้น ม.3-ม.6
[จำนวน 64 ภาพ]
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 16:26:25 น. [เข้าชม 379 คน]
กิจกรรมวาดภาพระบายสี วันวิทยาศาสตร์
[จำนวน 48 ภาพ]
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 15:59:46 น. [เข้าชม 343 คน]
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
[จำนวน 152 ภาพ]
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 12:10:55 น. [เข้าชม 389 คน]
คณะติดตามเยี่ยมชม โรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนดีประจำตำบล วันที่ 4 ส.ค. 2559
[จำนวน 53 ภาพ]
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 13:33:22 น. [เข้าชม 392 คน]
การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ และ ๑ กิจกรรมนักเรียน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี
[จำนวน 7 ภาพ]
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:48:28 น. [เข้าชม 212 คน]
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ เมืองโบราณและวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559
[จำนวน 33 ภาพ]
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:53:57 น. [เข้าชม 223 คน]
กิจกรรมดูการแข่งขันหุ่นยนต์ world robot games thailand championchip 2016 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
[จำนวน 15 ภาพ]
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:46:15 น. [เข้าชม 189 คน]
การประชุมคณะอนุกรรมการ การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 29 ก.ค. 2559
[จำนวน 14 ภาพ]
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:44:11 น. [เข้าชม 102 คน]
มีทั้งหมด 237 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 9/16 1 2 3 4 5 6 7 8 9
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com