โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
คำที่ต้องค้น :
 
ภาพ
ชื่อหมวดภาพกิจกรรม
"ท่านมาเราดีใจ จากไปเราคิดถึง" ยินดีกับก้าวใหม่ ด้วยใจรักและผูกพันจากใจชาว ซ.น.ว. ให้กับครูพนิดา อิ่นคำและครูอัครพนธ์ อินธิราช ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
[จำนวน 3 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:05:46 น. [เข้าชม 338 คน]
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ ครูพิศมัย แจ่มจำรัส ครูสังคมศึกษา ครูรัฐพล มุงคุณ ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ครูธนชาติ ธนชาติสมบัติ ครูเกษตร และครูวีรวุฒิ แก้วพิมพ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาพลศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
[จำนวน 12 ภาพ]
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:16:31 น. [เข้าชม 210 คน]
ศึกษาดูงานโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา จ.ลพบุรี
[จำนวน 76 ภาพ]
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 21:18:06 น. [เข้าชม 734 คน]
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้าน ICT บริษัท Work Point รายการชิงร้อยชิงล้าน วันที่ 22 ก.พ. 2560
[จำนวน 69 ภาพ]
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:35:20 น. [เข้าชม 774 คน]
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
[จำนวน 20 ภาพ]
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:45:49 น. [เข้าชม 444 คน]
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน INEX Robotics School League 2017 ในวันที่ 31 มกราคม 2560และภาพกิจกรรมการแข่งขันในวันที่ 29-30 มกราคม 2560 ณ The Hup ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
[จำนวน 23 ภาพ]
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10:09:33 น. [เข้าชม 346 คน]
กิจกรรมงานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนปีที่ ๓๔ และกิจกรรมถวายความอาลัยวันสวรรคตครบศตมวารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 168 ภาพ]
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 11:47:36 น. [เข้าชม 976 คน]
ต้อนรับผู้อำนวยการพิพัฒพล ธูปหอม ในการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ 25 มกราคม 2560
[จำนวน 58 ภาพ]
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 14:14:01 น. [เข้าชม 893 คน]
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ในวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 87 ภาพ]
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 15:56:55 น. [เข้าชม 589 คน]
รองฯ สาธิต รื่นเริงใจ กล่าวคำอำลา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
[จำนวน 92 ภาพ]
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09:45:19 น. [เข้าชม 525 คน]
Merry Christmas and Happy New year 2017 กิจกรรมวันคริสต์มาสในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 166 ภาพ]
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 12:27:17 น. [เข้าชม 615 คน]
การแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 51 ภาพ]
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 15:52:52 น. [เข้าชม 482 คน]
"สายใยแห่งความรัก ที่ถูกถักทอมาด้วยหัวใจ จากนี้แม้ห่างไกล จะเก็บไว้ในห้วงความทรงจำ" ยินดีกับก้าวใหม่ ด้วยใจรักและผูกพัน เลี้ยงส่ง รองฯ สาธิต รื่นเริงใจ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
[จำนวน 78 ภาพ]
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09:34:15 น. [เข้าชม 786 คน]
การแข่งขันสะกดคำspelling ระดับชั้น มัธยมต้นและปลาย
[จำนวน 20 ภาพ]
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 16:00:22 น. [เข้าชม 431 คน]
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
[จำนวน 40 ภาพ]
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 07:44:04 น. [เข้าชม 459 คน]
มีทั้งหมด 267 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 9/18 1 2 3 4 5 6 7 8 9
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com