โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ประวัติโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
รายงาน DEEP
การสร้าง Mail : Obec.moe.go.th
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
ชื่อ URL: http://www.snw4.ac.th/menu_detail.php?id_menu_link=10
จำนวนครูทั้งหมด 31 คน ตรวจสอบได้ที่ >> Link ข้อมูล Mail
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 388 คน
จำนวนผู้บริหาร  1 คน  ผอ.รร.    คน  รอง ผอ.รร.  1 คน ตรวจสอบได้ที่ >> Link ข้อมูล Mail
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     74      คน ตรวจสอบได้ที่ >> Link ข้อมูล Mail
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      82     คน ตรวจสอบได้ที่ >> Link ข้อมูล Mail
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      77     คน ตรวจสอบได้ที่ >> Link ข้อมูล Mail
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    76       คน ตรวจสอบได้ที่ >> Link ข้อมูล Mail
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      50    คน ตรวจสอบได้ที่ >> Link ข้อมูล Mail
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       51   คน ตรวจสอบได้ที่ >> Link ข้อมูล Mail


ชื่อ   นายฐิติกร  อยู่สินธุ์    ผู้รายงาน
(ตำแหน่ง ครู คศ.2)
เบอร์โทรศัพท์ 099-4897887
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com