โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 รอบเพิ่มเติม และเข็มที่ 1 รอบเก็บตก
11027
29 พฤศจิกายน 2564 , 10:12:18 น.
0002
ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
201
25 พฤศจิกายน 2564 , 11:38:46 น.
0003
การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน
164
25 พฤศจิกายน 2564 , 11:26:09 น.
0004
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
159
24 พฤศจิกายน 2564 , 09:15:30 น.
0005
ร่วมงานประเพณีลอยกระทง
129
22 พฤศจิกายน 2564 , 15:58:46 น.
0006
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
25
18 พฤศจิกายน 2564 , 15:58:35 น.
0007
รับเงินพระราชทาน
17
18 พฤศจิกายน 2564 , 15:52:30 น.
0008
การพบนักเรียนชั้น ม.1 - 6
30
12 พฤศจิกายน 2564 , 12:58:18 น.
0009
ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัย
26
12 พฤศจิกายน 2564 , 12:47:56 น.
0010
การฉีดวัคซีนนักเรียนเข็มที่ 2 (รอบที่ 1)
23
10 พฤศจิกายน 2564 , 13:38:45 น.
0011
การประเมินสัมฤทธิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
18
9 พฤศจิกายน 2564 , 21:34:41 น.
0012
การฉีดวัคซีนนักเรียน (รอบเพิ่มเติม)
16
5 พฤศจิกายน 2564 , 09:11:45 น.
0013
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
15
5 พฤศจิกายน 2564 , 09:00:14 น.
0014
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
22
2 พฤศจิกายน 2564 , 13:20:32 น.
0015
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
16
28 ตุลาคม 2564 , 13:15:55 น.
0016
การฉีดวัคซีนนักเรียน
31
21 ตุลาคม 2564 , 10:15:26 น.
0017
นิเทศ กำกับ ติดตาม
33
14 ตุลาคม 2564 , 17:43:58 น.
0018
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
35
12 ตุลาคม 2564 , 16:10:17 น.
0019
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมรับประเมินความพร้อม Thai Stop Covid + (TSC+) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาที่ขอเปิดเรียนในรูปแบบเรียน ที่โรงเรียน (On Site) โดยคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในสหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี
357
25 มิถุนายน 2564 , 14:40:45 น.
0020
๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
129
2 มิถุนายน 2564 , 22:26:19 น.
0021
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนหุ่นยนต์ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารเรียนหลังใหม่
169
1 มิถุนายน 2564 , 12:40:24 น.
0022
การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
377
30 พฤษภาคม 2564 , 13:55:11 น.
0023
การประเมินสัมฤทธิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
796
25 พฤษภาคม 2564 , 08:35:15 น.
0024
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
258
19 มีนาคม 2564 , 14:31:55 น.
0025
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
176
19 มีนาคม 2564 , 15:02:00 น.
0026
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมเป็นสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
110
15 มีนาคม 2564 , 21:06:52 น.
0027
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
570
15 มีนาคม 2564 , 21:10:14 น.
0028
นางสาววิภารัตน์ สระแก้ว และนางสาวปรัศนียาภรณ์ เลินไธสง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรการถ่ายทอดความรู้เรื่องกังหันลม กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
122
12 มีนาคม 2564 , 13:57:43 น.
0029
พิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี วันสถาปนาโรงเรียน
135
20 มกราคม 2564 , 14:12:22 น.
0030
แจ้งหยุดเรียนเพิ่มเติม
93
2 มกราคม 2564 , 19:05:06 น.
มีทั้งหมด 367 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com