โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์
224
24 มกราคม 2561 , 15:59:11 น.
0002
งานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนปีที่ ๓๕ และงานทอดผ้าป่าเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ และจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา
216
20 มกราคม 2561 , 15:23:01 น.
0003
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนประจำปี2561 กิจกรรมสำหรับโรงเรียนพลังงานชุมชน24แห่ง"
135
11 มกราคม 2561 , 09:13:19 น.
0004
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาบุคคลทั่วไประบบคัดตรงจากเขตพื้นที่ จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
113
9 มกราคม 2561 , 18:43:30 น.
0005
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
165
4 มกราคม 2561 , 19:04:38 น.
0006
กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
110
4 มกราคม 2561 , 15:45:26 น.
0007
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
212
26 ธันวาคม 2560 , 21:15:49 น.
0008
การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี
113
12 ธันวาคม 2560 , 16:26:22 น.
0009
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 พ.ย. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
131
29 พฤศจิกายน 2560 , 09:27:31 น.
0010
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ
134
7 พฤศจิกายน 2560 , 16:12:41 น.
0011
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง วัดมวกเหล็กนอก จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
126
27 ตุลาคม 2560 , 12:17:27 น.
0012
ยินดีต้อนรับคุณครูการเงินคนใหม่ คุณครูจารุณี พานคำ และคณะผู้บริหาร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชบุรี
125
27 ตุลาคม 2560 , 11:51:27 น.
0013
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่จิตอาสา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
111
24 ตุลาคม 2560 , 16:46:51 น.
0014
พิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
130
28 กันยายน 2560 , 08:27:29 น.
0015
โครงการค่ายหุ่นยนต์ Industry 4.0
145
8 กันยายน 2560 , 18:25:51 น.
0016
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
166
4 กันยายน 2560 , 21:36:22 น.
0017
แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
135
31 สิงหาคม 2560 , 11:53:05 น.
0018
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
188
18 สิงหาคม 2560 , 20:17:18 น.
0019
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
118
11 สิงหาคม 2560 , 13:57:15 น.
0020
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
108
27 กรกฎาคม 2560 , 14:52:46 น.
0021
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
127
25 กรกฎาคม 2560 , 16:18:03 น.
0022
การอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
108
16 กรกฎาคม 2560 , 17:19:23 น.
0023
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
222
7 กรกฎาคม 2560 , 13:04:49 น.
0024
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและชุมนุมสวนสนาม ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
144
30 มิถุนายน 2560 , 11:41:31 น.
0025
งานวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
135
26 มิถุนายน 2560 , 16:27:09 น.
0026
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน
100
22 มิถุนายน 2560 , 15:47:39 น.
0027
พิธีไหว้ครู ปี 2560
125
9 มิถุนายน 2560 , 18:10:18 น.
0028
การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
126
2 มิถุนายน 2560 , 15:29:04 น.
0029
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 พฤศภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
124
31 พฤษภาคม 2560 , 16:27:33 น.
0030
"ท่านมาเราดีใจ จากไปเราคิดถึง" ยินดีกับก้าวใหม่ ด้วยใจรักและผูกพันจากใจชาว ซ.น.ว. ให้กับครูพนิดา อิ่นคำและครูอัครพนธ์ อินธิราช ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
244
18 พฤษภาคม 2560 , 10:05:24 น.
มีทั้งหมด 284 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 2/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com