โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน
108
22 มิถุนายน 2560 , 15:47:39 น.
0002
พิธีไหว้ครู ปี 2560
132
9 มิถุนายน 2560 , 18:10:18 น.
0003
การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
136
2 มิถุนายน 2560 , 15:29:04 น.
0004
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 พฤศภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
137
31 พฤษภาคม 2560 , 16:27:33 น.
0005
"ท่านมาเราดีใจ จากไปเราคิดถึง" ยินดีกับก้าวใหม่ ด้วยใจรักและผูกพันจากใจชาว ซ.น.ว. ให้กับครูพนิดา อิ่นคำและครูอัครพนธ์ อินธิราช ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
273
18 พฤษภาคม 2560 , 10:05:24 น.
0006
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ ครูพิศมัย แจ่มจำรัส ครูสังคมศึกษา ครูรัฐพล มุงคุณ ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ครูธนชาติ ธนชาติสมบัติ ครูเกษตร และครูวีรวุฒิ แก้วพิมพ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาพลศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
223
18 พฤษภาคม 2560 , 09:24:41 น.
0007
เหรียญพระชัยหลังช้าง30 ปีที่ทรงคุณค่า
156
9 มีนาคม 2560 , 22:41:30 น.
0008
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าและชาวชุมชน
160
8 มีนาคม 2560 , 18:56:14 น.
0009
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
189
8 มีนาคม 2560 , 18:46:23 น.
0010
ขอเชิญศิษย์เก่าและชาวชุมชนจองโต๊ะจีน ราคา 2,500 (10 ที่นั่ง) ต่อ/โต๊ะ
236
10 มีนาคม 2560 , 12:01:47 น.
0011
การศึกษาดูงานโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา จ.ลพบุรี
174
6 มีนาคม 2560 , 21:14:41 น.
0012
ผอ.นายพิพัฒพล ธูปหอม เข้าร่วมประชุมสหลำพญากลาง
81
3 มีนาคม 2560 , 12:45:56 น.
0013
แจ้งกำหนดการของกลุ่มบริหารวิชาการ
78
28 กุมภาพันธ์ 2560 , 08:21:38 น.
0014
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้าน ICT บริษัท Work Point รายการชิงร้อยชิงล้าน
196
23 กุมภาพันธ์ 2560 , 13:34:29 น.
0015
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559
105
21 กุมภาพันธ์ 2560 , 13:38:32 น.
0016
ทอดผ้าป่าการศึกษาและราตรีฟ้าขาวคืนสู่เหย้า ซ.น.ว. 14 เมษายน 2560
136
19 กุมภาพันธ์ 2560 , 20:42:24 น.
0017
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน INEX Robotics School League 2017 ในวันที่ 31 มกราคม 2560
162
31 มกราคม 2560 , 10:11:22 น.
0018
กิจกรรมงานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนปีที่ ๓๔ และกิจกรรมถวายความอาลัยวันสวรรคตครบสตมวารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
209
26 มกราคม 2560 , 14:09:03 น.
0019
ต้อนรับผู้อำนวยการพิพัฒพล ธูปหอม ในการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
142
25 มกราคม 2560 , 14:22:10 น.
0020
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
107
9 มกราคม 2560 , 16:06:46 น.
0021
รองฯ สาธิต รื่นเริงใจ กล่าวคำอำลา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
228
27 ธันวาคม 2559 , 10:16:03 น.
0022
กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559
241
23 ธันวาคม 2559 , 18:52:36 น.
0023
การแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
155
21 ธันวาคม 2559 , 16:06:04 น.
0024
"สายใยแห่งความรัก ที่ถูกถักทอมาด้วยหัวใจ จากนี้แม้ห่างไกล จะเก็บไว้ในห้วงความทรงจำ" ยินดีกับก้าวใหม่ ด้วยใจรักและผูกพัน เลี้ยงส่ง รองฯ สาธิต รื่นเริงใจ
182
21 ธันวาคม 2559 , 09:49:12 น.
0025
การจัดการแข่งขันสะกดคำspelling
138
14 ธันวาคม 2559 , 15:57:00 น.
0026
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
96
7 ธันวาคม 2559 , 07:52:16 น.
0027
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ประกาศความจงรักภักดี และ ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
123
22 พฤศจิกายน 2559 , 19:31:02 น.
0028
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
150
15 พฤศจิกายน 2559 , 10:07:22 น.
0029
นางสาวฉวีวรรณ แสงคล้อย และคณะครู มอบบัตรอนุโมทนาบัตรแทนความขอบคุณผู้สนับสนุนสมทบทุน
126
12 พฤศจิกายน 2559 , 20:50:29 น.
0030
ดร.สันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมเป็นประธานแจกโบว์สีดำให้กับนักเรียนจำนวน 600 ชิ้น เพื่อถวายความอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
177
4 พฤศจิกายน 2559 , 10:40:14 น.
มีทั้งหมด 289 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 3/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com