โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
"ความผูกพัน เก็บไว้ตลอดไป ความจริงใจมี ให้ตลอดกาล ยินดีกับก้าวใหม่ ด้วยใจรักและผูกพัน"
164
4 พฤศจิกายน 2559 , 10:28:36 น.
0002
ครอบครัว Roach โดย Mr. John Roach และภรรยา พร้อมครอบครับ มาบริจาคทุนให้นักเรียน
132
1 พฤศจิกายน 2559 , 19:20:21 น.
0003
พิธีมอบโล่รางวัล Silver Diploma จากวง Theclair Chorus ให้กับโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
130
28 ตุลาคม 2559 , 10:28:20 น.
0004
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ ครูศราวุฒิ โยงทองหลาง ครูภาษาไทย ครูอนุกูล พรมมาและครูเสาวลักษณ์ จีนงูเหลือม ครูภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559
121
25 ตุลาคม 2559 , 12:18:33 น.
0005
วง Theclair Chorus คว้ารางวัล Silver Diploma
83
23 ตุลาคม 2559 , 18:28:42 น.
0006
Lanna International Choir Competition 2016
128
22 ตุลาคม 2559 , 09:32:07 น.
0007
แสดงความยินดีและต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ท่านบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์
84
13 ตุลาคม 2559 , 14:15:10 น.
0008
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
129
11 ตุลาคม 2559 , 08:54:17 น.
0009
คุณเดียร์ สระบุรี Cable TV สัมภาษณ์นักเรียน ครูและผอ.Scoop #วันที่ 10 ตุลาคม 2559
133
11 ตุลาคม 2559 , 18:48:35 น.
0010
PTV cable network สัมภาษณ์นักเรียน ครูและผอ.Scoop รายการถึงโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
149
7 ตุลาคม 2559 , 18:54:54 น.
0011
วันที่ ๑๙ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นี้
93
5 ตุลาคม 2559 , 09:34:31 น.
0012
พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดผลงาน ด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559
134
26 กันยายน 2559 , 22:16:57 น.
0013
กลุุ่มบริหารวิชาการ แจ้งกำหนดการโรงเรียน
109
25 กันยายน 2559 , 10:35:20 น.
0014
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
119
20 กันยายน 2559 , 18:43:59 น.
0015
นักกีฬาเซปักตะกร้อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
206
9 กันยายน 2559 , 09:57:32 น.
0016
จองโต๊ะจีนออนไลน์ งานเกษียณอายุราชการ
289
8 กันยายน 2559 , 19:02:24 น.
0017
"เกษียณอย่างเกษม" คุณครูพิมพ์พร แพทย์หลักฟ้า (ครูแอ้ว) ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เวลา 18.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2559
186
30 สิงหาคม 2559 , 13:55:54 น.
0018
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
246
29 สิงหาคม 2559 , 15:26:29 น.
0019
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตซอล (Futsal) และรับโล่รางวัล รองชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี
209
22 สิงหาคม 2559 , 19:50:00 น.
0020
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล (Futsal) โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
232
22 สิงหาคม 2559 , 19:52:14 น.
0021
กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2559
132
18 สิงหาคม 2559 , 14:42:18 น.
0022
การประชุมชี้แจงทางไกลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ผ่านระบบ Tele Conference
182
17 สิงหาคม 2559 , 16:40:37 น.
0023
การฝึกอบรมหลักสูตร English For Communication Workshop or Subnoineua Wittayakhom Schoool
139
12 สิงหาคม 2559 , 17:23:48 น.
0024
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
159
11 สิงหาคม 2559 , 19:09:59 น.
0025
กิจกรรมแนะแนวอาชีพโดยแรงงานจังหวัดสระบุรีระดับชั้น ม.3-ม.6
147
10 สิงหาคม 2559 , 16:23:38 น.
0026
กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันวิทยาศาสตร์
349
10 สิงหาคม 2559 , 16:24:10 น.
0027
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
164
10 สิงหาคม 2559 , 11:46:32 น.
0028
พิธีมอบโล่รางวัลผลคะแนน O-Net สูงขึ้น 3 ปีย้อนหลังและพิธีมอบธงประจำกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
117
9 สิงหาคม 2559 , 22:40:29 น.
0029
ขอขอบคุณพระคุณผู้มีอุปการคุณ ครอบครัว มานะ บุญหนัก ถมถนนทางเข้าบ้านพักครู
137
4 สิงหาคม 2559 , 23:48:17 น.
0030
คณะนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2559
74
4 สิงหาคม 2559 , 17:44:35 น.
มีทั้งหมด 289 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 4/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com