โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
กลุุ่มบริหารวิชาการ แจ้งกำหนดการโรงเรียน
98
25 กันยายน 2559 , 10:35:20 น.
0002
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
107
20 กันยายน 2559 , 18:43:59 น.
0003
นักกีฬาเซปักตะกร้อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
185
9 กันยายน 2559 , 09:57:32 น.
0004
จองโต๊ะจีนออนไลน์ งานเกษียณอายุราชการ
271
8 กันยายน 2559 , 19:02:24 น.
0005
"เกษียณอย่างเกษม" คุณครูพิมพ์พร แพทย์หลักฟ้า (ครูแอ้ว) ณ หอประชุมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เวลา 18.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2559
170
30 สิงหาคม 2559 , 13:55:54 น.
0006
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
227
29 สิงหาคม 2559 , 15:26:29 น.
0007
บรรยากาศแข่งขันกีฬาฟุตซอล (Futsal) และรับโล่รางวัล รองชนะเลิศ กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี
187
22 สิงหาคม 2559 , 19:50:00 น.
0008
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล (Futsal) โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
197
22 สิงหาคม 2559 , 19:52:14 น.
0009
กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2559
125
18 สิงหาคม 2559 , 14:42:18 น.
0010
การประชุมชี้แจงทางไกลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ผ่านระบบ Tele Conference
163
17 สิงหาคม 2559 , 16:40:37 น.
0011
การฝึกอบรมหลักสูตร English For Communication Workshop or Subnoineua Wittayakhom Schoool
127
12 สิงหาคม 2559 , 17:23:48 น.
0012
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
141
11 สิงหาคม 2559 , 19:09:59 น.
0013
กิจกรรมแนะแนวอาชีพโดยแรงงานจังหวัดสระบุรีระดับชั้น ม.3-ม.6
130
10 สิงหาคม 2559 , 16:23:38 น.
0014
กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันวิทยาศาสตร์
321
10 สิงหาคม 2559 , 16:24:10 น.
0015
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
150
10 สิงหาคม 2559 , 11:46:32 น.
0016
พิธีมอบโล่รางวัลผลคะแนน O-Net สูงขึ้น 3 ปีย้อนหลังและพิธีมอบธงประจำกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
106
9 สิงหาคม 2559 , 22:40:29 น.
0017
ขอขอบคุณพระคุณผู้มีอุปการคุณ ครอบครัว มานะ บุญหนัก ถมถนนทางเข้าบ้านพักครู
124
4 สิงหาคม 2559 , 23:48:17 น.
0018
คณะนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2559
67
4 สิงหาคม 2559 , 17:44:35 น.
0019
การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ และ ๑ กิจกรรมนักเรียน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี
90
31 กรกฎาคม 2559 , 13:47:13 น.
0020
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
147
31 กรกฎาคม 2559 , 12:50:50 น.
0021
กิจกรรมดูการแข่งขันหุ่นยนต์ world robot games thailand championchip 2016
76
31 กรกฎาคม 2559 , 12:48:07 น.
0022
การประชุมคณะอนุกรรมการ การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ สถานที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
57
31 กรกฎาคม 2559 , 13:39:04 น.
0023
28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
59
27 กรกฎาคม 2559 , 22:41:43 น.
0024
ยินดีต้อนรับคุณครูศมนวรรณ์ เชื้อฉ่ำหลวง สู่โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมและขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญาโท
60
25 กรกฎาคม 2559 , 11:27:15 น.
0025
กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา
104
24 กรกฎาคม 2559 , 19:11:42 น.
0026
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ที่ 1/59
64
23 กรกฎาคม 2559 , 21:06:55 น.
0027
เจ้าหน้าที่ของของทรู เข้ามาสำรวจพื้นที่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในโรงเรียน
100
23 กรกฎาคม 2559 , 18:17:24 น.
0028
กิจกรรมแห่เทียน วันเข้าพรรษา ของโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 15 กรกฎาคม 2559
142
15 กรกฎาคม 2559 , 11:26:26 น.
0029
มอบเกียรติบัตร วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ปีการศีกษา 2559
121
14 กรกฎาคม 2559 , 10:36:13 น.
0030
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม.๔ ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
164
8 กรกฎาคม 2559 , 16:56:15 น.
มีทั้งหมด 277 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 4/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com