โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ และ ๑ กิจกรรมนักเรียน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี
100
31 กรกฎาคม 2559 , 13:47:13 น.
0002
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
153
31 กรกฎาคม 2559 , 12:50:50 น.
0003
กิจกรรมดูการแข่งขันหุ่นยนต์ world robot games thailand championchip 2016
86
31 กรกฎาคม 2559 , 12:48:07 น.
0004
การประชุมคณะอนุกรรมการ การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ สถานที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
63
31 กรกฎาคม 2559 , 13:39:04 น.
0005
28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
64
27 กรกฎาคม 2559 , 22:41:43 น.
0006
ยินดีต้อนรับคุณครูศมนวรรณ์ เชื้อฉ่ำหลวง สู่โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมและขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญาโท
69
25 กรกฎาคม 2559 , 11:27:15 น.
0007
กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา
117
24 กรกฎาคม 2559 , 19:11:42 น.
0008
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ที่ 1/59
72
23 กรกฎาคม 2559 , 21:06:55 น.
0009
เจ้าหน้าที่ของของทรู เข้ามาสำรวจพื้นที่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในโรงเรียน
119
23 กรกฎาคม 2559 , 18:17:24 น.
0010
กิจกรรมแห่เทียน วันเข้าพรรษา ของโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 15 กรกฎาคม 2559
156
15 กรกฎาคม 2559 , 11:26:26 น.
0011
มอบเกียรติบัตร วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ปีการศีกษา 2559
136
14 กรกฎาคม 2559 , 10:36:13 น.
0012
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม.๔ ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
189
8 กรกฎาคม 2559 , 16:56:15 น.
0013
กิจกรรมเข้าค่ายคุรธรรมของ นักเรียนชั้น ม1 - ม4 ที่วัดวิมุตติธรรม 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
262
5 กรกฎาคม 2559 , 12:35:01 น.
0014
การอบรม"เรื่อง เวทีเสวนาสัญจร "
174
29 มิถุนายน 2559 , 19:58:58 น.
0015
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 28 มิถุนายน 2559
196
28 มิถุนายน 2559 , 20:30:15 น.
0016
กิจกรรมชมละครมรดกใหม่ 28 มิถุนายน 2559
246
28 มิถุนายน 2559 , 18:57:07 น.
0017
โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิต เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ 2559 (LIFE SAVING)
166
28 มิถุนายน 2559 , 14:43:35 น.
0018
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
151
24 มิถุนายน 2559 , 14:54:56 น.
0019
กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่
150
22 มิถุนายน 2559 , 15:14:40 น.
0020
กิจกรรมรับน้องโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิ.ย. 2559
184
16 มิถุนายน 2559 , 16:40:31 น.
0021
พิธีไหว้ครูโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ปีการศึกษา 2559
159
16 มิถุนายน 2559 , 14:43:43 น.
0022
การแข่งขันคัดลายมือครึ่งบรรทัดและการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย
137
15 มิถุนายน 2559 , 18:23:31 น.
0023
ครูใหม่ รร.ซับน้อยเหนือวิทยาคม ร่วมงานตอนรับครูใหม่ สบาย สบาย สไตล์ ลำพญากลาง ตอน 200 วัน คุณภาพ
268
10 มิถุนายน 2559 , 07:37:01 น.
0024
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมหล่อพระประทานปรางมารวิชัย ณ วัดซับน้อยเหนือ
205
8 มิถุนายน 2559 , 17:54:06 น.
0025
ประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม มอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดของครู และมอบเกียรติบัตร
204
2 มิถุนายน 2559 , 12:57:11 น.
0026
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1/2559
248
26 พฤษภาคม 2559 , 13:32:23 น.
0027
ประกาศผลคะแนนสอบเข้าเรียน โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ปีการศีกษา 2559
202
18 พฤษภาคม 2559 , 10:57:08 น.
0028
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เปิดเรียน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
169
15 พฤษภาคม 2559 , 21:51:52 น.
0029
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ชมถ่ายทอดสดผ่านการประชุมทางไกล รายการ 'นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู' ทางช่อง ETV
183
13 พฤษภาคม 2559 , 21:53:46 น.
0030
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558
205
31 มีนาคม 2559 , 12:07:10 น.
มีทั้งหมด 289 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 5/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com