โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
กิจกรรมเข้าค่ายคุรธรรมของ นักเรียนชั้น ม1 - ม4 ที่วัดวิมุตติธรรม 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
241
5 กรกฎาคม 2559 , 12:35:01 น.
0002
การอบรม"เรื่อง เวทีเสวนาสัญจร "
159
29 มิถุนายน 2559 , 19:58:58 น.
0003
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 28 มิถุนายน 2559
178
28 มิถุนายน 2559 , 20:30:15 น.
0004
กิจกรรมชมละครมรดกใหม่ 28 มิถุนายน 2559
219
28 มิถุนายน 2559 , 18:57:07 น.
0005
โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิต เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ 2559 (LIFE SAVING)
152
28 มิถุนายน 2559 , 14:43:35 น.
0006
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
141
24 มิถุนายน 2559 , 14:54:56 น.
0007
กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่
131
22 มิถุนายน 2559 , 15:14:40 น.
0008
กิจกรรมรับน้องโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิ.ย. 2559
177
16 มิถุนายน 2559 , 16:40:31 น.
0009
พิธีไหว้ครูโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ปีการศึกษา 2559
150
16 มิถุนายน 2559 , 14:43:43 น.
0010
การแข่งขันคัดลายมือครึ่งบรรทัดและการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย
123
15 มิถุนายน 2559 , 18:23:31 น.
0011
ครูใหม่ รร.ซับน้อยเหนือวิทยาคม ร่วมงานตอนรับครูใหม่ สบาย สบาย สไตล์ ลำพญากลาง ตอน 200 วัน คุณภาพ
245
10 มิถุนายน 2559 , 07:37:01 น.
0012
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมหล่อพระประทานปรางมารวิชัย ณ วัดซับน้อยเหนือ
187
8 มิถุนายน 2559 , 17:54:06 น.
0013
ประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม มอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดของครู และมอบเกียรติบัตร
181
2 มิถุนายน 2559 , 12:57:11 น.
0014
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1/2559
232
26 พฤษภาคม 2559 , 13:32:23 น.
0015
ประกาศผลคะแนนสอบเข้าเรียน โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ปีการศีกษา 2559
181
18 พฤษภาคม 2559 , 10:57:08 น.
0016
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เปิดเรียน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
159
15 พฤษภาคม 2559 , 21:51:52 น.
0017
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ชมถ่ายทอดสดผ่านการประชุมทางไกล รายการ 'นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู' ทางช่อง ETV
170
13 พฤษภาคม 2559 , 21:53:46 น.
0018
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558
181
31 มีนาคม 2559 , 12:07:10 น.
0019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ม.1 และ ม.4
169
29 มีนาคม 2559 , 19:16:22 น.
0020
นักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4 ร่วมงานแสดงดนตรี ในวัน Open House Nongpong School
165
29 มีนาคม 2559 , 15:22:57 น.
0021
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม พร้อมด้วยวงดุริยางค์ของโรงเรียน เข้าร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ต.ลำพญากลาง
287
21 มีนาคม 2559 , 11:16:07 น.
0022
กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับงานแนะแนวและงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จัดคณะฯไปแนะแนวการศึกษาต่อ
181
8 มีนาคม 2559 , 13:33:51 น.
0023
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ขอแจ้งกำหนดการของกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อให้ผู้ปกครองทราบและกำกับติดตามนักเรียน
180
5 มีนาคม 2559 , 10:47:40 น.
0024
รุ่นน้อง ม.4,ม.5 บูมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ ม.6
290
29 กุมภาพันธ์ 2559 , 09:00:41 น.
0025
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ประจำปี 2559
189
26 กุมภาพันธ์ 2559 , 15:44:45 น.
0026
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ระดับชั้น ม.1-ม.6
236
5 มีนาคม 2559 , 10:40:20 น.
0027
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
307
19 กุมภาพันธ์ 2559 , 16:07:40 น.
0028
ตารางสอบ Pre O-NET ระดับชั้น ม.3
177
10 กุมภาพันธ์ 2559 , 18:40:49 น.
0029
ตารางสอบข้อสอบกลาง ระดับชั้น ม.1-2
200
10 กุมภาพันธ์ 2559 , 18:41:31 น.
0030
ต้อนรับครูบรรจุใหม่
214
9 กุมภาพันธ์ 2559 , 16:04:14 น.
มีทั้งหมด 277 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 5/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com