โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
138
4 ธันวาคม 2558 , 11:32:12 น.
0002
การสอบนักธรรมสนามหลวง
143
2 ธันวาคม 2558 , 08:09:55 น.
0003
แนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
167
30 พฤศจิกายน 2558 , 17:00:11 น.
0004
การตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ปีการศึกษา 2558
174
30 พฤศจิกายน 2558 , 16:55:07 น.
0005
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
119
27 พฤศจิกายน 2558 , 15:37:35 น.
0006
พิธีถวายราชสดุดี
122
27 พฤศจิกายน 2558 , 15:30:06 น.
0007
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
165
19 พฤศจิกายน 2558 , 15:15:24 น.
0008
ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ รร.ซับเหนือวิทยาคม คว้าเหรียญรางวัลมาหลายรายการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
214
13 พฤศจิกายน 2558 , 20:54:13 น.
0009
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 ต.ค. 2558
193
9 ตุลาคม 2558 , 11:18:04 น.
0010
ต้อนรับครูบรรจุใหม่ 3 ราย และ Tun off Active Board วันที่ 8 ต.ค. 2558
235
8 ตุลาคม 2558 , 21:19:55 น.
0011
จัดทำแผนกลยุทธ์ 2559-2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
204
8 ตุลาคม 2558 , 21:09:10 น.
0012
คณะครูโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมเข้าใช้งานโปรแกรมงานทะเบียน-วัดผลSGS ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558
249
7 ตุลาคม 2558 , 17:10:19 น.
0013
การอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ(สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด)
282
25 กันยายน 2558 , 16:22:40 น.
0014
แจ้งกำหนดการโรงเรียน
79
23 กันยายน 2558 , 20:23:12 น.
0015
โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง แนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 16 กันยายน 2558
170
18 กันยายน 2558 , 09:18:09 น.
0016
บริษัท Asia group มอบหนังสือแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
126
18 กันยายน 2558 , 08:58:39 น.
0017
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวใบเฟิร์น กองหาโคตร นักเรียน ชั้น ม.4/1 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สังกัด สพม.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
217
9 กันยายน 2558 , 21:55:37 น.
0018
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2558
167
31 สิงหาคม 2558 , 15:22:49 น.
0019
ขอแสดงความเสียใจกับ ท่านรองฉวีวรรณ แสงคล้อย ที่ได้สูญเสียคุณพ่อเจริญ แสงคล้อย
176
24 สิงหาคม 2558 , 23:26:15 น.
0020
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
86
24 สิงหาคม 2558 , 09:15:40 น.
0021
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาค
52
24 สิงหาคม 2558 , 09:01:57 น.
0022
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
58
24 สิงหาคม 2558 , 08:58:23 น.
0023
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
56
24 สิงหาคม 2558 , 08:55:21 น.
0024
แนะแนวการศึกษาต่อมหาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
76
21 สิงหาคม 2558 , 10:26:05 น.
0025
การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี
82
18 สิงหาคม 2558 , 17:28:28 น.
0026
วิทยาศาตร์ก้าวไกล นำไทยสู่สากล ปี 58
207
18 สิงหาคม 2558 , 17:07:26 น.
0027
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๘
103
11 สิงหาคม 2558 , 14:32:23 น.
0028
โครงการธรรมะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่นในวัยเรียน ประจำปี 2558
128
10 สิงหาคม 2558 , 12:35:29 น.
0029
คณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็กมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ให้กับโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
132
7 สิงหาคม 2558 , 09:08:48 น.
0030
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เดินขบวนแห่เทียนพรรษา ณ วัดซับน้อยเหนือ ประจำปี 2558
151
29 กรกฎาคม 2558 , 15:34:05 น.
มีทั้งหมด 284 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 7/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com