โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507 http://www.snw4.ac.th
เกี่ยวกับ ซ.น.ว.
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ ซ.น.ว.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
เพลงมาร์ช ฟ้า-ขาว
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ติดต่อ ซ.น.ว.
บริการ ซ.น.ว.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานขับรถ/นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำที่ต้องค้น :
 
ลำดับ
หัวข้อข่าว
อ่าน
วันที่ลงข่าว
0001
วิทยาศาตร์ก้าวไกล นำไทยสู่สากล ปี 58
212
18 สิงหาคม 2558 , 17:07:26 น.
0002
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม "จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๘
104
11 สิงหาคม 2558 , 14:32:23 น.
0003
โครงการธรรมะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่นในวัยเรียน ประจำปี 2558
129
10 สิงหาคม 2558 , 12:35:29 น.
0004
คณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็กมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ให้กับโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
134
7 สิงหาคม 2558 , 09:08:48 น.
0005
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เดินขบวนแห่เทียนพรรษา ณ วัดซับน้อยเหนือ ประจำปี 2558
153
29 กรกฎาคม 2558 , 15:34:05 น.
0006
28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
202
28 กรกฎาคม 2558 , 13:17:03 น.
0007
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจเอดส์และเพศศึกษา
90
21 กรกฎาคม 2558 , 14:21:32 น.
0008
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ได้รับการบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 1 ตำแหน่ง คือนางสาวสุภาภร พรมสุ้ม ชื่อเล่น (ครูอ่ำ) วิชาเอกภาษาไทย
268
15 กรกฎาคม 2558 , 10:48:14 น.
0009
กิจกรรมเพิ่มเติมเขียนโครงการต้านภัยยาเสพติด วันที่ 12 ก.ค. 58 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
110
12 กรกฎาคม 2558 , 11:11:29 น.
0010
ศีล สมาธิ ปัญญา ฝึกสมาธิให้ใจเย็นเหมือนอยู่ใต้ร่มไม้และสวดมนต์สุดสัปดาห์ วันที่ 10 ก.ค. 2558
117
10 กรกฎาคม 2558 , 16:21:02 น.
0011
อบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยอาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยมบรมราชกุมารี วันที่ 10-12 ก.ค. 58
116
10 กรกฎาคม 2558 , 13:05:18 น.
0012
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกับคณะครู นักเรียน
221
7 กรกฎาคม 2558 , 14:58:26 น.
0013
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
164
5 กรกฎาคม 2558 , 12:24:34 น.
0014
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
82
4 กรกฎาคม 2558 , 10:26:16 น.
0015
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ สำนักปฏิบัติ “แสงธรรมส่องชีวิต”
162
6 กรกฎาคม 2558 , 17:33:59 น.
0016
โรงเรียนซับน้อยเหนืิอวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
152
1 กรกฎาคม 2558 , 23:42:36 น.
0017
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม พานักเรียนไปทัศนศึกษา ชมการแสดงมายากล ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
42
1 กรกฎาคม 2558 , 23:22:24 น.
0018
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
101
27 มิถุนายน 2558 , 11:53:55 น.
0019
กิจกรรมวันสุนทรภู่
108
23 มิถุนายน 2558 , 16:14:05 น.
0020
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณสะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
258
18 มิถุนายน 2558 , 16:38:50 น.
0021
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2558
72
17 มิถุนายน 2558 , 13:59:20 น.
0022
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
164
15 มิถุนายน 2558 , 10:19:05 น.
0023
กิจกรรมรับน้องโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มิ.ย. 2558
110
15 มิถุนายน 2558 , 10:04:31 น.
0024
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558
68
15 มิถุนายน 2558 , 09:47:54 น.
0025
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ปี พ.ศ. 2558
216
7 มิถุนายน 2558 , 20:15:16 น.
0026
คณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/58
121
28 พฤษภาคม 2558 , 13:05:01 น.
0027
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ส่งคุณครูชัญญรัชต์ สีห์ชุติวงษ์ เข้าร่วมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดฯ
123
23 พฤษภาคม 2558 , 22:34:13 น.
0028
วันที่ 19 มีนาคม 2558 ครูบรรจุใหม่ 2 คนได้แก่ 1.สิบปกร เมืองมา วิชาเอกศิลปศึกษา 2.นางสาวเนตรนภา บุญอ้วน วิชาเอกเคมี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวสายฝน เลาะสูงเนิน
275
19 พฤษภาคม 2558 , 13:04:04 น.
0029
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ยินดีต้อนรับว่าที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับการฝึกประสบการณ์
126
8 เมษายน 2558 , 21:47:33 น.
0030
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
64
2 เมษายน 2558 , 21:45:48 น.
มีทั้งหมด 289 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 8/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: มีรูปภาพ : มีไฟล์แนบ
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทรศัพท์ : 036340139 Fax 036721507
Copyright 2014 - 2015, http://www.snw4.ac.th  All rights reserved.
Webmaster : frame.it3@gmail.com